Overige


KuiperArnhem demonteert desgevraagd een stationskoepel om hem even verderop weer in elkaar te zetten. Wij renoveren, restaureren en herbestemmen bijzonder vastgoed, zoals in onbruik geraakte scholen, kerken en ziekenhuizen. Of een bediencentrale van Rijkswaterstaat.