iso9001

ISO 9001 is de internationale norm voor kwaliteitsmanagementsystemen. Dit certificaat geeft aan dat KuiperArnhem voldoet aan klanteisen, risicobeheersing en structurele verbetering van de bedrijfsprocessen, en voldoende rekening houdt met wet- en regelgeving.

VCA logo

VCA staat voor VGM (Veiligheid, Gezondheid en Milieu) Checklist Aannemers en is bedoeld voor bedrijven die werkzaamheden uitvoeren met verhoogd risico in een risicovolle omgeving. Het doel is organisaties veiliger te laten werken en het aantal ongevallen te verminderen. KuiperArnhem voldoet aan alle relevante eisen op dit gebied.


De Forest Stewardship Council (FSC) zet zich in voor behoud en verantwoord bosbeheer wereldwijd. Hout- en papierproducten die afkomstig zijn uit een FSC-gecertificeerd bos zijn herkenbaar aan het FSC-label. Dit certificaat geeft aan dat KuiperArnhem in principe enkel houtproducten gebruikt die uit verantwoord beheerd bos komen.

PEFC is hét internationale keurmerk voor Duurzaam Bosbeheer. Het garandeert dat hout- en papierproducten afkomstig zijn uit een duurzaam beheerd bos. Dit certificaat laat zien dat KuiperArnhem in principe alleen hout gebruikt uit een PEFC-gecertificeerd bos.


KuiperArnhem beantwoordt aan de kwaliteitsregeling Kennis&Kunde, ontwikkeld door de provincie Gelderland, de stichting Monumentenwacht Gelderland en andere deskundigen uit de restauratiepraktijk. Dit geeft aan dat de kennis en kunde van onze vaklieden van hoog niveau is.