Altijd op zoek naar vernieuwende oplossingen

KuiperArnhem zoekt altijd naar vernieuwende oplossingen voor nieuwe vragen van opdrachtgevers.
Die nieuwe vragen komen voort uit veranderingen in de markt en de maatschappij.

KuiperArnhem werkt regelmatig met geïntegreerde contracten volgens de UAV-gc. Bij deze contractvorm ligt de combinatie van ontwerp en uitvoering (en soms ook het onderhoud) bij ons als opdrachtnemer. We hanteren daarbij een eigen kwaliteitssysteem. Geïntegreerde contractvormen komen tegenwoordig steeds meer van pas.

Het bouwproces is ingewikkelder geworden. Bouwwerken moeten aan steeds meer en strengere eisen voldoen qua techniek, functionaliteit en kosten. De voordelen voor u als opdrachtgever zijn groot: kleinere faseringsrisico’s, een betere prijs-kwaliteitverhouding, kortere doorlooptijden en ruimte voor innovatie.

UAV-gc logo

KuiperArnhem gebruikt het Bouw Informatie Model (BIM). De architect, de constructeur, de installatieadviseur en de werkvoorbereider werken daarbij aan dezelfde driedimensionale digitale tekeningen. Hierdoor treden conflicten tussen ontwerp, constructie en installatie vroeg aan het licht.

Dankzij BIM kan KuiperArnhem ontwerp en uitvoering integreren. Voordat de bouw begint, is het ontwerp al driedimensionaal uitontwikkeld. Daardoor beperken we de faalkosten tijdens de bouw tot een minimum.

bim

KuiperArnhem heeft zich gespecialiseerd in het LEAN organiseren van de werkprocessen. We bundelen kennis, ervaring en samenwerking met anderen, uitgaande van ketenintegratie. Met onze partners in de bouwketen werken we volledig transparant samen.

Deze werkwijze haalt het beste in iedereen naar boven. We bereiken de optimale combinatie van tijd, kosten en kwaliteit, en voorkomen verspilling en tijdverlies. Voortdurend bouwen we onze expertise verder uit, ook door te leren van fouten. Niet de laagste prijs is leidend, maar de hoogste kwaliteit voor u, de opdrachtgever.

lean

Als maatschappelijk betrokken onderneming voelt KuiperArnhem een sterke verantwoordelijkheid voor duurzaamheid. In onze nieuwbouw- en renovatieprojecten betrekken wij milieu- en duurzaamheidsaspecten vanaf het allereerste begin. Het gaat om beperking van energiegebruik, reductie van de milieubelasting van de materialen (bij productie en recycling) en toepassing van duurzame energie. Voor ieder project zoekt KuiperArnhem naar een goed evenwicht tussen investeringen, besparingen, energieverbruik en milieubelasting.

architectur

Met Samen Aangenaam Ouder Worden (SAOW) heeft KuiperArnhem een nieuw woon-ontzorgproduct ontwikkeld. We komen ermee tegemoet aan de wens van het groeiend aantal ouderen om samen veilig en aangenaam ouder te kunnen worden.

Website SAOW

Logo SAOW (2)

WON-inc is een concept voor de verduurzaming van verouderde woningen van woningcorporaties uit de jaren zestig en zeventig. Tegen relatief lage kosten kan KuiperArnhem deze woningen verduurzamen en upgraden. Daarmee wordt de levensduur met minimaal 30 jaar verlengd.

Website Won-Inc

won-inc

De UPwoning is een nieuwbouwwoning tegen een minimale prijs en een optimale kwaliteit. KuiperArnhem ontwikkelde dit concept in samenwerking met een collega-bouwonderneming. Inmiddels zijn ongeveer 150 UPwoningen gebouwd.

Website UPwoning

upwoning