Bijzondere projecten en locaties


Kuiper Vastgoed ontwikkelt voor eigen risico bijzondere nieuwe projecten en locaties. Voor deze projecten – vaak in binnenstedelijk gebied – ontwikkelen wij vaak slimme en vernieuwende concepten. Die zijn altijd gebaseerd op grondige kennis van de markt en de vraag van de klant. Als ontwikkelaar werkt Kuiper Vastgoed regelmatig samen met andere partijen, zoals landelijke gebiedsontwikkelaars en woningcorporaties.