Al meer dan 115 jaar

Missie en Visie

Missie

KuiperArnhem wil een positieve bijdrage leveren aan de kwaliteit van de gebouwde omgeving en de samen-leving. Dat doen we door het ontwikkelen, bouwen, revitaliseren en restaureren van hoogwaardige, duurzame huisvesting.

Visie

KuiperArnhem combineert een sterke maatschappelijke betrokkenheid met een zakelijke instelling en een duidelijke gerichtheid op innovatie. In een zo vroeg mogelijk stadium delen wij onze kennis en ervaring met onze opdrachtgevers en andere betrokken partijen. Daardoor bereiken we betere resultaten en kunnen we de kosten optimaal beheersen. Samenwerking is ons parool:

“Ondernemen doen wij samen.”

Kernwaarden

Open

Wij zijn open en communicatief. We delen kennis en inzicht, bespreken risico’s en gaan uit van onderling vertrouwen.

Natuurlijk

Wij helpen elkaar om samen beter te worden. Wij behandelen anderen zoals wij zelf behandeld willen worden.

Energiek

Wij stimuleren onze samenwerkingspartners, opdrachtgevers en elkaar om met ideeën en suggesties te komen. Dit geeft ons energie waardoor wij werken met plezier en voldoening.

Zakelijk

Wij zorgen voor continuïteit en een gezond rendement. Een zakelijke instelling, met respect voor elkaars belangen, is het fundament voor onze samenwerking met andere partijen.

Organisatie en medewerkers

KuiperArnhem telt circa 65 medewerkers, werkzaam bij twee zelfstandige werkmaatschappijen: KuiperBouw B.V. (nieuwbouw, renovatie, restauratie, herbestemmen en onderhoud) en KuiperVastgoed Arnhem B.V. (projectontwikkeling).

Geschiedenis

KuiperArnhem is opgericht in 1902. Het is het oudste zelfstandige bouwbedrijf van Arnhem. In ruim honderd jaar groeide het familiebedrijf uit tot een zelfstandige ontwikkelende bouwer. Tijdens alle crisistijden bleef KuiperArnhem overeind. KuiperArnhem heeft historische wortels in de stad, maar is regionaal werkzaam in een straal van circa 80 kilometer.

Maatschappelijke betrokkenheid

KuiperArnhem is maatschappelijk betrokken. Wij willen mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in staat stellen weer onderdeel te worden van de arbeidsmaatschappij. Zo werken wij nauw samen met het mens- en arbeidsontwikkelbedrijf Presikhaaf. Ook begeleidt KuiperArnhem jongeren naar werk in een leer-werktraject. Verschillende van onze medewerkers hebben bestuursfuncties bij ondernemersverenigingen en maatschappelijke initiatieven.

Team

KuiperArnhem staat in het veld met een sterk team.
Hoogopgeleide medewerkers en degelijke vaklieden vullen elkaar dagelijks aan.
Wij trainen onze medewerkers permanent in de nieuwste innovatieve technieken.

Bekijk Management