120 jaar

Over Kuiper, deel 1: interview met Bob Winters

  • 4 juli 2022

"Al 120 jaar gericht op de relatie en continuïteit"

Kuiper vierde 7 april 2022 samen met medewerkers en vele oudgedienden haar 120-jarig bestaan. Hoe kijkt het bedrijf naar haar rol als bouwer, ontwikkelaar en onderhoudspartner? Vijf vragen aan directeur Bob Winters.

Tekst: Lonneke Kranendonk | beeld: Daniel Willemsen

1. Aan het roer staan van een 120-jaar oud familiebedrijf, hoe voelt dat?

“Eervol en mooi. Dat ik samen met mijn vader een aantal jaren binnen Kuiper heb opgetrokken, vind ik echt een voorrecht. We hebben drie jaar lang de bureaus tegenover elkaar gehad. Zo kreeg ik goed mee hoe mijn vader zaken aanpakte. Voor mij een belangrijke periode. Toen ik vanaf 2017 de dagelijkse leiding kreeg, nam mijn vader wat meer afstand. Hij is nu zijdelings bij het bedrijf betrokken, maar we spreken elkaar nog vaak.”

2. Hoe heeft Kuiper zich in die 120 jaar ontwikkelt?

“Vanaf 1902 heeft Kuiper zich ontwikkelt van Arnhems timmerbedrijf tot een innovatieve en vooruitstrevende bouwpartner in stad en regio. Nog steeds zijn we een familiebedrijf. Met een lange en rijke historie waarin we veel voor personeel, relaties, de stad en haar inwoners hebben betekend en dat vandaag de dag nog steeds doen. Daar zijn wij uiteraard heel trots op. Veel van onze mensen voelen dat het ook een beetje hun bedrijf is. Het gevoel van een familiebedrijf zit er heel erg ingebakken.”

3. Kun je wat hoogtepunten noemen uit jullie bedrijfshistorie?

“Dat zijn er heel veel! Zelf voel ik vooral verbinding met het gebied vanaf ons kantoor tot en met het Coberco-terrein. Dit gebied heeft Kuiper grotendeels gebouwd. Na de verwoestingen van de Tweede Wereldoorlog zijn de puinhopen opgeruimd en weer opgebouwd. Op onze oude timmerwerf, ook in dit gebied, heb ik veel met mijn broer gespeeld en als hulpje rondgelopen. Nu gaan we in een gedeelte van het gebied wéér bouwen. Als dat straks af is, dan is ruim 70 procent van het gebied door Kuiper gebouwd, echt uniek.”

4. Waar komt jullie drive voor binnenstedelijk bouwen vandaan?

“Van oudsher zijn we goed vertegenwoordigd in de stad. Binnenstedelijke projecten die veel creativiteit en organisatievermogen vragen, liggen Kuiper goed. Al generaties lang staat de vraag van de klant bij ons centraal. We bouwen aan creatieve oplossingen die onze klanten vooruit helpen. Om goed te kunnen adviseren, stappen we liefst zo vroeg mogelijk in. Daarbij focussen we op maatwerk in de breedste zin van het woord: wat is de behoefte, wat is op die plek mogelijk? Bouwen in een complexe omgeving, daar ligt echt een grote kracht van ons bedrijf. Uitdagende projecten in bebouwd gebied pakken we daarom graag op.”

5. Hoe zie je de rol van het bedrijf in de komende vijf jaar?

“Waar grote bouwbedrijven voor prefab montagebouw gaan, investeren wij meer in processen. Kuiper opereert vanuit de relatie en is als familiebedrijf gericht op continuïteit. Hierdoor maken we andere keuzes dan een bedrijf dat zich puur richt op het behalen van een zo hoog mogelijk rendement. Werken vanuit de relatie is in mijn beleving de enige manier om ook echt maatwerk te kunnen leveren. Om verder invulling te geven aan onze ambities gaan we de naam KuiperArnhem Bouw en Ontwikkeling wijzigen. De basis van ons bedrijf blijft hetzelfde, maar we gaan meer als bouwpartner dan als aannemingsbedrijf opereren. Dit doen we al, maar de nadruk komt meer te liggen op samenwerking met opdrachtgevers en co-partners in bouwteams. Op die manier kunnen wij onze opdrachtgevers maximaal laten profiteren van onze kennis en kunde. Om beter en gerichter op vragen van klanten in te spelen, gaan we werken vanuit drie businessunits: Kuiper Ontwikkeling voor de ontwikkeling van woon- en leefomgevingen, Kuiper Bouw voor het optimaliseren en realiseren van bouwprojecten en Kuiper Opmaat als flexibele verbouw- en onderhoudspartner. De naamswijziging voeren we stap voor stap door. Mijn collega Miguel Driessen vertelt jullie hier graag meer over.

Laat een reactie achter

Wellicht ook interessant

Over Kuiper, deel 2: interview met Miguel Driessen

Kuiper kijkt als ondernemend familiebedrijf van oudsher vooruit. Het bedrijf is altijd bezig op welke wijze het kan bijdragen aan de uitdagingen en ambities van opdrachtgevers. Hoe zorgt Kuiper ervoor dat zij toekomstbestendig blijft? Vijf vragen aan marketingmanager Miguel Driessen.

Read More »

Over Kuiper, deel 3: interview met Wietske Wannet

Er werken zo’n 65 mensen bij Kuiper. Ongeveer de helft daarvan op kantoor, de rest op de bouwplaats en bij klanten. Mensen werken lang bij het bedrijf, gemiddeld 10 jaar! Hoe zorgt Kuiper ervoor dat mensen er graag werken? Vijf vragen aan HR-adviseur Wietske Wannet.

Read More »

Laat een reactie achter