Nieuwbouw Prinses Irenestraat Elst

In opdracht van zorgaanbieder Pleyade realiseerde Kuiper Bouw in Elst een nieuw appartementencomplex voor ouderen met een lichamelijke beperking.

Het complex is uitgerust met 36 zelfstandige ‘huisjes’, diverse ontmoetingsruimten, een gemeenschappelijke tuin en een ondergrondse parkeergarage. Cliënten wonen hier zelfstandig. Ze hebben zelf de regie over hun leven; Pleyade biedt gepaste zorg en ondersteuning op maat. De eigen identiteit en persoonlijke leefstijl zijn het uitgangspunt bij het ontwerp.

Het gebouw kenmerkt zich door een heldere structuur, veel daglicht, en woningen met slimme domotica-oplossingen. Het lijkt in niets op een traditioneel verpleeghuis. De appartementen zijn in de toekomst te combineren tot grotere eenheden. Mocht de vraag naar zorg dalen, dan kunnen ze worden getransformeerd tot marktconforme appartementen.

Project

Nieuwbouw Prinses Irenestraat Elst

Locatie

Elst, Prinses Irenestraat

Opdrachtgever

Pleyade

Architect

Wiegerinck architectuur stedenbouw

Bouwtijd

2018-2019

Status

Gerealiseerd

Segmenten

Nieuwbouw | wonen | zorg