Renovatie en uitbreiding gebouw Leygraaf

In opdracht van de Heldringstichting, een particulier behandelcentrum voor kinderen en jongeren met gedragsstoornissen, voert KuiperArnhem de renovatie en uitbreiding van gebouw Leygraaf uit. Een veilig therapeutisch klimaat staat daarbij centraal.  Kennis, mensen en specialistische inzet zijn geconcentreerd in één gebouw. Daarmee is High Security Intensive Care (HIC) mogelijk. Woongroepen worden overzichtelijker en vriendelijker dankzij een verbetering van klimaat, akoestiek, sfeer en uitstraling. Voor de extra beveiligde kamers (EBK), de separeerruimten en patiëntenkamers is een touchscreen oplossing ontwikkeld, die ertoe bijdraagt dat dwang en drang voor patiënten zo veel mogelijk wordt voorkomen. De opdracht is tot stand gekomen in een bouwteam samenwerkingsverband en is een vervolg op de eerdere fase; renovatie en uitbreiding gebouw Pella.

Project

Renovatie en uitbreiding gebouw Leygraaf

Locatie

Zetten, Wageningsestraat

Opdrachtgever

Otto Gerhard (OG) Heldringstichting

Architect

Buro SBH

Bouwtijd

2017-2018

Status

In uitvoering

Segmenten

Renovatie | wonen | zorgen