Renovatie en uitbreiding gebouw Pella

In opdracht van de Heldringstichting, een particulier behandelcentrum voor kinderen en jongeren met gedragsstoornissen, heeft KuiperArnhem het gebouw Pella in Zetten gerenoveerd en verbouwd. Een veilig therapeutisch klimaat staat daarbij centraal. Kennis, mensen en specialistische inzet zijn geconcentreerd in één gebouw. Daarmee is High Security Intensive Care (HIC) mogelijk. Woongroepen zijn overzichtelijker en vriendelijker geworden dankzij een verbetering van klimaat, akoestiek, sfeer en uitstraling. Voor de extra beveiligde kamers (EBK), de separeerruimten en patiëntenkamers is een touchscreen oplossing ontwikkeld, die ertoe bijdraagt dat dwang en drang voor patiënten zo veel mogelijk wordt voorkomen.

Project

Renovatie en uitbreiding gebouw Pella

Locatie

Zetten, Wageningsestraat

Opdrachtgever

Otto Gerhard (OG) Heldringstichting

Architect

Buro SBH

Bouwtijd

2016

Status

Gerealiseerd

Segmenten

Renovatie | wonen | zorgen