Restauratie Dr. Bosschool tot MFC Geitenkamp

Het multifunctionele centrum (MFC) in De Geitenkamp te Arnhem is een echt hart van de wijk geworden, na de restauratie van het gebouw door KuiperArnhem. Het biedt nu onderdak aan de wijkwinkel, het Startpunt Geitenkamp, een gymnastieklokaal, een peuterspeelzaal en een wijkcentrum. Hiervoor is de monumentale Dr. Bosschool, ontworpen door architect Broekhuizen, opnieuw ingericht en is er nieuwbouw gerealiseerd achter het bestaande gebouw. Dat is zo gedaan dat de ruimtes voor verschillende doeleinden kunnen worden gebruikt, met als uitgangspunt het aanzicht van de school in de oorspronkelijke staat te herstellen.

Project

Restauratie Dr. Bosschool tot MFC Geitenkamp

Locatie

Arnhem, Bonte Wetering

Opdrachtgever

Gemeente Arnhem

Architect

Architectuurstudio Herman Hertzberger

Bouwtijd

2011 – 2012

Status

Gerealiseerd

Segmenten

Restauratie | nieuwbouw | overige