Nieuws

Uitspraak Raad van State over Nieuwe Kadekwartier

  • 23 juni 2017

De Raad van State heeft op 14 juni 2017 haar uitspraak inzake het bestemmingsplan ‘Geluidszone industrieterrein Arnhem Noord’ en ‘Fluvium Midden – Westervoortsedijk West’ openbaar gemaakt.

Het ontwerpbestemmingsplan is vernietigd omdat nog onvoldoende inzichtelijk is gemaakt of de beoogde woningbouw in plan ‘Fluvium blok J’ tot beperkingen voor de bezwaarmaker leidt. Er zal een reparatievoorstel ingediend worden op basis van meer onderzoek en een betere onderbouwing. Dit houdt in dat de uitvoering van het plan vertraagd wordt met circa zes tot twaalf maanden.